Skip to main content


Efter længere tids positiv dialog og gode møder, er der nu indgået en samarbejdsaftale mellem Humlebæk BK og FC Helsingør, om et formelt samarbejde og partnerskab de to klubber i mellem.

– Humlebæk Boldklub er en stor og velfungerende forening med cirka 500 medlemmer, beliggende ”lige” ude på den anden side af kommunegrænsen, så det har været helt naturligt at have dialog om at få en samarbejde op at stå”, siger René Lybek Hansen, T+ træner i FCH, og fortsætter:
– Humlebæk BK har en rigtig fin historik for at lave talenter, og har et velfungerende og sundt fodbold-miljø, som vi i FCH rigtig gerne vil være med til at dyrke, i det fællesskab som 18 andre klubber heroppe i området allerede er en del af.

Som del af samarbejdsaftalen de to klubber imellem, har Humlebæk BK også sagt ja til fra 1. juni 2019 at indgå som partner i vores FCH TOP-Center i Fredensborg, der et af 32 centre på landsplan for U10-U12 fodboldspillere.

TOP-Centrene er skabt for at give de lokale fodboldspillere 1x ekstra træning pr. uge, uden at spillerne skal flytte til en større klub. Det betyder at de klubber, der er i partnerskab med FCH herom, også kan få inviteret og i fællesskab udtaget spillere med særlige forudsætninger til TOP-Centrene.

I samarbejdet med FCH får klubberne også en fast tilknyttet FCH-konsulent, som de er i dialog/kontakt med minimum hver 5. uge. Hvordan han bruges bedst lokalt, er op til klubben og konsulenten at aftale.

Herudover står vi i samarbejdet for fælles uddannelse af børnetrænere. Det gælder både FCH-uddannelse, DBU, Coerver-kurser, og andre tiltag der styrker og dygtiggør vores børnemiljøer.

De lokale trænere fra vores samarbejdsklubber bliver inviteret til at komme og søge inspiration, samt at være assistenter på vore U10-U12-centre, samt tilknytning til FCHs førstehold, med adgang til stadion for spillerne i klubberne, indløbs- og bolddrenge og andre aktiviteter.

– Samarbejdets ultimative mål er at få skabt gode træningsmiljøer for børnefodbolden i hele regionen, og sikre sparring omkring det faglige, og det vi alle elsker: nemlig fodbolden, slutter René Lybek Hansen.

Talentchef Kenneth Rasmussen er også meget begejstret for at få Humlebæk ind i FCH-regi:

– Talentudvikling er et grundelement i vores klub-DNA. Derfor er aftalen med Humlebæk meget glædelig. I FCH har vi en strategi om at favne og videreudvikle børne og ungdomsfodbolden i hele vores store region her i det Nordsjællandske. At en stor og anerkendt klub som Humlebæk nu melder sig ind under fanerne i vores fodbold fællesskab, er vi meget glade og stolte over. Det fortæller os også, at vi er på rette vej i forhold til at samle og styrke talentudviklingen i vores region.
Samtidig cadeau til vores René Lybek Hansen for på bedste vis at udføre vores strategi. Vi glæder os og ser frem til samarbejdet.