Skip to main content

Udebanefans

De vigtigste oplysninger til dig,
der besøger Helsingør som udebanefan.

Udebane

Udebaneafsnittet er placeret i Sektion I, hvor der er ståpladser. Deruodover tilbyder vi også siddepladser til udebanefans i Sektion H. Udebanefans skal benytte Indgang B, hvor der også kan købes billetter.

På stadion er der plateau med udsyn ved sektion G, til højre for udebaneafsnittet. Gratis adgang til ledsager, ved fremvisning af ledsagerkort.

Der er parkeringsmuligheder på Gl. Hellebækvej, samt foran Helsingør Hallen.

Køb billet på forhånd

Vi anbefaler, at man køber billet til Helsingør Stadion på forhånd gennem vores hjemmeside, medmindre andet er oplyst fra jeres klub. Man kan med fordel udskrive billetten på papir, da de er nemmest at scanne.

Billetpriser 2023-2024

Voksne: Kr. 100,-Studerende og pensionister: Kr. 50,-Børn indtil 16 år: Kr. 25,-

Køb billet

Parkering 

Der er parkering i forbindelse med stadion foran Helsingør Hallerne eller på den anden (højre) side af Gl. Hellebækvej umiddelbart efter indkørslen til stadion.
Der er også mulighed for handicapparkering foran Helsingørhallerne (begræsnet antal pladser).
.

Parkering
Parkering (begrænset antal pladser)
Indgang for udebanefans
Udebaneafsnit på stadion

Klar til næste kamp?

KØB BILLETTER

Fankoordinator og ordensregler

FANKOORDINATOR

Spørgsmål om placering af udebanefans, priser, adgang, samt evt. henvendelser vedrørende fanremedier, bannere og lignende skal rettes til FC Helsingørs Fankoordinator Christian Lund Ewald på cle@fchelsingor.dk, eller tlf. 53500715.

TIFOER, BANNERE, M.M.

Vi tillader, at udehold har bannere med, arrangerer tifo’er m.v. Nedenstående er en liste over remedier, der som udgangspunkt er tilladte på Helsingør Stadion. Bemærk, at sikkerhedschefen kan begrænse adgangen for visse remedier, hvis det begrundes i et sikkerhedshensyn. Det vil dog kun være tilfældet under ekstraordinære omstændigheder.

Tilladt: Små flag, Megasize flag (3×3 meter og opefter), Trommer, Megafoner, Bannere – gruppebannere, tribunebannere mv. i 1,5 meters højde, Creperuller, Balloner, Papirark: A4, A3, A2, A1, A0

Derudover er ekstra remedier naturlige. Det gælder strips, gaffatape, malertape, ekstra batterier mv.

Store bannere, rulleflag og større tifoarrangementer kræver en ansøgning til FC Helsingørs sikkerhedschef Lars Newton på ln@fchelsingor.dk eller tlf. 40744296. Dette gælder for både vores egne fans såvel som for udefans. Som udgangspunkt forsøger vi at imødekomme tifoansøgninger inden for rimelighedens grænser.

ORDENSREGLEMENT FOR HELSINGØR STADION

Besøgende på Helsingør Stadion skal sikres en god oplevelse. Derfor skal de enkelte besøgende i deres optræden tage hensyn til de øvrige besøgende og arrangøren.

Besøgende skal på forlangende af vagterne lade sig kropsvisitere og fremvise indhold i tasker og lignende og kan nægtes adgang, såfremt pågældende er i besiddelse af ikke-tilladte effekter.

Det er ikke tilladt :

 • At medbringe hunde.
 • At medbringe mad- eller drikkevarer, der ikke er købt på Helsingør Stadion.
 • At medbringe genstande, eksempelvis flasker, dåser, termokander eller andet, der kan anvendes som kasteskyts eller våben.
 • At medbringe paraplyer.
 • At medbringe eller foretage afbrænding af romerlys, fyrværkeri eller andre pyrotekniske midler.
 • At forrette sin nødtørft uden for toiletterne.
 • At opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden foregående tilladelse fra arrangøren.
 • At fremkomme med racistiske, homofobiske e.l. tilråb til spillere, dommere eller publikum.
 • At bære rygmærker eller andet, der kan skabe utryghed.
 • At støtte synligt op om udebaneholdet, eller være iklædt trøjer og fanartikler fra udebaneholdet uden for det anviste udebaneafsnit (Dette gælder kun, når der er oprettet separat udebaneafsnit). Tilskuere der opfører sig truende, eller skaber uro på tilskuerpladserne, kan dog bortvises fra stadion, for at sikre både deres og og andre fans sikkerhed.
 • Listen er ikke udtømmende.

Ordensreglement

Data, billede og lyd.

Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med FC Helsingør A/S.

Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører.

Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Anvisninger fra vagter, kontrollører og servicemedarbejdere skal til enhver tid efterkommes.

Forbud og afgifter for overtrædelser:

 • Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Overtrædelse medfører en
  afgift på 10.000 kr.
 • Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Overtrædelse medfører en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Overtrædelse medfører en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Overtrædelse medfører en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion for personer, der er ramt af karantæne. Overtrædelse medfører en afgift på 5.000 kr.
 • Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Overtrædelse medfører en afgift på 5.000 kr.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Helsingør Stadion eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til FC Helsingør, uanset hvor arrangementet afvikles.

Helsingør Kommune og FC Helsingør