Skip to main content

FC Helsingør A/S har netop indkaldt aktionærerne til ordinær generalforsamling. I den forbindelse er årsregnskabet sendt til aktionærerne. Hovedtallene ser således ud:

Underskuddet for regnskabsåret udgør kr. 6.196.737 mod kr. 12.273.789 sidste år. Egenkapitalen er nu positiv med kr. 1.027.262 pr. 30. juni 2023 medens den var negativ med kr. 23.791.665 den 30. juni 2022.
En gældseftergivelse på knap kr. 23.000.000 og kontante indskud fra lokale investorer på mere end kr. 8.000.000 har i regnskabsåret sikret den positive egenkapital.

Selskabets samlede gæld er nedbragt med kr. 28.688.712 i regnskabsåret 2022/2023. Selskabets arbejdskapital (omsætningsatkiver fradraget kortfristet gæld) er positiv med kr. 472.394 pr. 30. juni 2023. På samme dato sidste år var arbejdskapitalen negativ med kr. 24.483.700. Selskabets anlægsaktiver bogført til kr. 745.956 udgøres af udstyr på Helsingør stadion, herunder sæder, indretning af boder og LED bander. Værdier af rettigheder til spillere er bogført til kr. 0,00. Selskabets omsætningsaktiver udgøres af debitorer og likvider, medens den kortfristede gæld relaterer sig til den løbende drift.

Bestyrelsen er tilfreds med eksekveringen af strategiplanen og glæder sig over, at klubbens økonomiske fundament er markant styrket. Der kommer forsat nye lokale investorer til, som tegner aktier til kurs 100. Det komplette årsregnskab med revisionspåtegning er godkendt af bestyrelsen og rundsendt til selskabets aktionærer. Årsregnskabet forventes godkendt på generalforsamlingen den 26. oktober 2023, hvorefter det offentliggøres i sin helhed.