Skip to main content

I dag har vi haft besøg af en masterclass fra HHX Hillerød.

Dagen startede med et oplæg fra vores CEO Bo Bay Haugaard, hvor eleverne fik en introduktion til klubben, klubbens økonomi og vision. Hovedpunktet i oplægget var at drive en bæredygtig fodboldklub, og hvordan økonomien skal være balanceret. Bo sluttede oplægget af med 3 cases omkring stadionoplevelsen, merchandise og sponsorer, som klassen fik nogle timer til at arbejde på. Inden arbejdet gik i gang, fik de en rundvisning på stadion for at give dem et bedre indblik i faciliteterne.

Dagen sluttede af med oplæg fra grupperne, som kom med deres input på de 3 cases. Her kom der nogle fine forslag til forbedringer af stadionoplevelsen og idéer til salg af merchandise.

Tak for besøget og jeres fine inputs!